Cá đổng sộp cắt portion

Size: 60-70-80( gr/pc)
Qui Cách bao gói: IQF, 10pcs/túi x 10/ctn