Cá hồi COHO đông lạnh chất lượng Premium

Size: 6/9, 9-up( lbs/pc), 25-26-27-28(kgs/carton) Premium quality

Category: