Cá hồi fillet tiêu chuẩn Sashimi Trim C

Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Chile- sản xuất trong phòng sạch, đạt tiêu chuẩn ăn sống.
Size: 900/1200, 1200/1500( gr/pc) 10kg/carton

Category: