Chả giò seafood

Packing: 25gr/pc x 20/tray x 20/ctn