Lườn cá hồi đông lạnh

Size: 1/3, 2/3
10kgs, 15kgs, 20kgs/carton

Category: