Mực nang trái thông

Size: 20/40, 40/60, 60/80, 80/120( pcs/kg)
Qui cách bao gói: 800gr/Bag-VP x 12/ctn