Ốc Bươu đông lạnh

Size: 100-250 (pcs/kg)
Qui cách bao gói: 400gr/tray-VP x 30/ctn