Tôm càng NC đông lạnh

Size: 2/4, 4/6, 6/8, 8/12( LBS/PC)
Qui cách bao gói: 800gr NW/Box x 10/ctn