Tôm tẩm bột

Qui cách bao gói: 25gr/pc x 10/tray x 20/carton